Editen van een artikel

Editen artikel op Regio Westerveld

Vrijwilligers kunnen een artikel indienen dat ze later wellicht willen aanvullen en/of wijzigen.

Als blijkt dat daar behoefte aan is zullen we daar gehoor aan (moeten) geven. Ja toch?

Via het Laatste Nieuws houden we u natuurlijk op de hoogte hierover.

Deze optie is nu beschikbaar als u ingelogd bent en de rol van “schrijver” u is toegewezen.

Klik hier om verder te gaan en met een klik toegang te krijgen tot de door u te bewerken pagina’s.